To, co chcete vědět

Zásady ochrany osobních údajů Camping 2000

PrivacybCamping 2000 Januv Dul S.R.O., (katalogové číslo: 25038222, Januv Dul 15, Januv Dul Česká republika), dále jen Camping 2000, odpovídá za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. (dále jen: „my“) považuje ochranu osobních údajů za velmi důležitou. Vaše data proto zpracováváme s maximální možnou péčí. Eelid Camping 2000

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, jak nakládáme s osobními údaji.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje o vás zpracováváme, protože jste nám sami poskytli údaje při uzavírání smlouvy s námi, ale také když využíváte naše služby, a tím nám poskytujete údaje, nebo nám umožňujeme zaznamenávat údaje o vašich zájmech a preferencích.

Informace, které nám byly poskytnuty

Pokud uzavřete smlouvu se společností Camping 2000, potřebujeme od vás následující osobní údaje.

jméno a adresa (jméno a adresa);
kontaktní údaje (například (mobilní) telefonní číslo a e-mailová adresa);
sex;
Poznávací značka;
finanční údaje (informace o bankovním účtu)

Informace o vašem využívání našich služeb

Pokud používáte služby Camping 2000 nebo nás jinak kontaktujete (např. Návštěva webových stránek nebo registrace bulletinu), zpracováváme následující údaje v rámci našich služeb – v závislosti na přesném použití, které z nich používáte – které jsou považovány za osobní údaje: (může být viděn:

Informace týkající se vašeho zařízení, například IP adresa nebo jiné číslo;
chování při surfování, určené na základě našich vlastních pozorování nebo cookies;
Veřejné údaje získané z internetu a sociálních profilů;
Pokud od nás dostáváte e-maily, registrujeme interakce (chování při otevření a kliknutí);
Základní zásadou je, že Camping 2000 nebude zpracovávat více osobních údajů, než je nezbytné pro účely popsané níže.

Právní důvody zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících zásad z článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů: Nezbytné pro uzavření dohody s vámi

Zákonná povinnost
Oprávněné (marketingové) zájmy Camping 2000
Souhlas uživatele

Mezi oprávněné zájmy patří: marketing, reklama, prevence podvodů, průzkum a analýza vlastních služeb, právní záležitosti.
V případě oprávněného zájmu zvážíme, zda je tento zájem větší než váš zájem na ochraně osobních údajů.
Pokud chcete vznést námitku proti způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, můžete kontaktovat: Tel: 0042-0485179621

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme osobní dataoonsgegevens

Vaše osobní údaje používáme k poskytování služeb, které požadujete.

Vaše osobní údaje budou Campingem 2000 zpracovávány pro následující účely:

Budování a udržování vztahů se zákazníky, včetně udržování přímého vztahu mezi odpovědnou stranou a (spolupracujícími) partnery, a to i pro komerční účely.
Za účelem plnění dohod uzavřených s vámi jsou poskytovány služby, včetně zpracování našim finančním správám.
Poskytování zákaznických služeb, včetně služeb souvisejících s nákupem služeb a vyřizováním požadavků nebo (podporou) otázek.
V některých případech udržování komunikace s kooperačními partnery patřícími do naší sítě (včetně tvůrců webových stránek a reklamních agentur), abychom mohli proaktivně kontaktovat zákazníky v souvislosti se servisními dotazy a zlepšovat výkon služby.
Provádění průzkumu trhu s cílem zlepšit naše podnikání a služby.
Umět komunikovat různými kanály (telefon, e-mail, sociální média, web, pošta) ze servisního i marketingového hlediska.
Přejít na vás se změnami ve službě nebo jiných (komerčních) informacích.
Zlepšení obsahu naší komunikace přizpůsobením vašim osobním preferencím.
(Další) vývoj a zlepšování nových a stávajících služeb.
Dodržování zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich práv a dohod.
Analýza souborů cookie na našich webových stránkách. Děláme to proto, abychom přizpůsobili obsah naší komunikace co nejblíže vašim osobním preferencím. Děláme to pouze s vaším svolením.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje
Camping 2000 neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k uskutečnění účelů, pro které jsou vaše údaje shromažďovány.
Následující období uchovávání používáme pro následující kategorie osobních údajů:
Kontaktní formulář

Max. 2 roky

Žádost e-mailem

Max. 2 roky

Jiné formy

Max. 2 roky

Přihlášení k odběru bulletinu

Do okamžiku zrušení registrace

Podrobnosti o zákazníkovi

Max 7 let

Sdílení osobních údajů s třetími stranami
Camping 2000 neposkytuje vaše osobní údaje třetím stranám, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy a pro splnění zákonných povinností.
Camping 2000 také využívá služby třetích stran, které fungují jako „zpracovatelé“ (např. Poskytovatelé hostingových služeb).
Tito poskytovatelé služeb budou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s Camping 2000.

Zásady ochrany osobních údajů Jiné webové stránky.
Camping 2000 nemůže nést odpovědnost za použití vašich údajů těmito organizacemi.
Doporučuje se, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů příslušných webových stránek.

Cookies nebo podobné techniky, které používáme
Cookie je malý textový soubor, který se uloží do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu při první návštěvě tohoto webu.
Camping 2000 používá cookies s čistě technickou funkčností. Používají se pro lepší fungování webových stránek, pro snazší používání webových stránek a pro měření toho, zda návštěvníci mohou snadno najít požadované informace na našem webu.
Kromě toho umisťujeme soubory cookie, které sledují vaše chování při procházení. Při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme vás již o těchto cookies informovali a požádali jsme o váš souhlas s jejich umístěním. Soubory cookie můžete také odhlásit nastavením internetového prohlížeče tak, aby již soubory cookie neukládal.

Zobrazte, upravte nebo odstraňte data

Máte právo prohlížet, opravovat nebo mazat své osobní údaje. Kromě toho máte právo odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím Camping 2000 a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete zaslat žádost o zaslání osobních údajů, které o vás máme, v počítačovém souboru vám nebo jiné vámi uvedené organizaci. Svůj požadavek můžete zaslat na adresu:

[email protected]
Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, ale do čtyř týdnů.

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, ale do čtyř týdnů.
Můžete to udělat pomocí následujícího odkazu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identifikace

Při odesílání žádosti vás můžeme požádat o kopii vašeho dokladu totožnosti, abychom si mohli být jisti, že jste žádost podali vy a že neposkytujeme vaše osobní údaje nesprávné straně nebo neprovádíme na vašem účtu nevhodné změny. data.

Jak chráníme osobní údaje

Camping 2000 bere ochranu vašich dat vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nechtěnému vyzrazení a neoprávněným změnám. K ochraně vašich údajů jsme mimo jiné přijali následující opatření:

Hardware je vybaven aktuálním bezpečnostním softwarem a nejnovějšími aktualizacemi.
Přístup k osobním údajům je šifrován.
Pokud máte pocit, že vaše data nejsou řádně zabezpečena nebo existují náznaky zneužití, kontaktujte nás prosím telefonicky: 0042-0485179621

Odpovědnost a odpovědnost

Camping 2000 nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah získaný z jiných webových stránek.
Za výběr použití těchto webových stránek nesete výhradní odpovědnost vy.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů kontaktujte:

Camping 2000 Januv Dul S.R.O.

Januv Dul 15

Januv Dul
0042-0485179621

Změny zásad ochrany osobních údajů

Způsob, jakým zpracováváme osobní údaje, a složení nebo množství údajů, které zpracováváme, se mohou změnit. Pokud si je chcete prohlédnout, kontaktujte nás. Aktuální zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány 14-05-2019.

Průměrné hodnocení 8.2
Co říkají ostatní