Algemene Voorwaarden

Wat u wilt weten

Algemene voorwaarden Camping 2000

Corona Vouchers 2020

U kunt de door u in 2020 ontvangen vouchers gebruiken tot en met 2022. Deze zijn nu niet meer geldig.

Reserveringen

Na uw reservering stuurt Camping 2000 u zo snel mogelijk een bevestiging, die tevens als factuur geldt. Bij latere aankomst voor uw kampeerplaats of accommodatie of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor de niet gebruikte kampeerplaats of accommodatie. Het maximale aantal personen per kampeerhuisje of mobilehome is 8 personen en voor de tenten is dat 6 personen.

Een babypakket kan alleen worden gegarandeerd als dit gelijktijdig met de reservering is aangevraagd. Het aantal bedden in kampeerhuisje of mobilehome is afgestemd op 6 of 8 personen. Huisdieren worden alleen toegelaten als daarvoor toestemming is gevraagd bij de reserveringsaanvraag en Camping 2000 toestemming geeft uw huisdier mee te nemen.

U bent direct aansprakelijk voor de eventuele gevolgen zoals schade aan kampeerhuisje of mobilehome en overlast aan andere vakantiegangers. In het ergste geval zal u verzocht worden de camping te verlaten. U heeft dan geen recht op restitutie.

Betaling

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient binnen 14 dagen de helft van de reissom te zijn voldaan.

Het restant van de reissom dient 4 weken voor aankomst op de camping te zijn voldaan. Indien de aanbetaling en/of restant van de reissom niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Camping 2000 zich het recht de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).

Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de aanmelder, inclusief de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.

Wijzigingen in de reeds bevestigde reserveringen 

De aanmelder kan tot 8 weken voor aankomst gratis wijzigingen in de reservering laten aanbrengen. Daarna zijn de wijzigingskosten € 20,00. Voor wijzigingen, die binnen 10 dagen na datum van de  reserveringsbevestiging worden aangebracht, worden geen kosten berekend. Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u het extra verblijf op de camping te betalen, volgens de op de website vermelde prijzen.

Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele aanbiedingen.

Annuleringsvoorwaarden

Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd door een email te sturen aan [email protected].

Bij annuleringen tot 12 weken voor aankomst wordt 20% van de reissom in rekening
gebracht met een minimum van €100,00.

Bij annuleringen tussen 12 en 8 weken voor aankomst wordt 60% van de reissom
in rekening gebracht, met een minimum van €100,00.

Bij annuleringen tussen 8 en 4 weken voor aankomst wordt 80% van de reissom in
rekening gebracht met een minimum van €100,00.

Bij annuleringen tussen 4 weken voor aankomst en de dag van aankomst zelf wordt
de volledige reissom in rekening gebracht.

Borg

1. De borgsom per boeking bedraagt € 100,- . Indien bij vertrek de accommodatie netjes, zonder schade en schoon is achtergelaten, wordt de borgsom op de door u opgegeven bankrekening terugbetaald.

Aansprakelijkheid

Camping 2000 kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschiedt geheel voor eigen risico.

Gebruikers, dienen de gedragsregels te respecteren, welke door Camping 2000 voor op zijn terrein aanwezige gasten zijn vastgesteld.

In het voor- en naseizoen kan Camping 2000 genoodzaakt zijn een aantal voorzieningen niet aan de gasten aan te bieden.

Camping 2000 is niet gehouden tot restitutie van de reissom aan de aanmelder in geval van overmacht. Onder overmacht moet in ieder geval worden verstaan- zonder uitputtend te zijn-:

het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (b.v BSE, varkenspest en MKZ. en dreigend overstromingsgevaar.

Klachten
Heeft U een gerechtvaardigde klacht dan stellen wij het op prijs indien u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengt door een mail te sturen naar [email protected], wij zullen dan trachten een aanvaardbare oplossing te vinden.

Wij wensen u een fijne vakantie op Camping 2000

Plattegrond
Kom langs op Camping 2000!
Gemiddelde beoordeling 8,2
Wat zeggen anderen
Beschikbaarheid & prijzen

Voor beschikbaarheid, prijzen en direct boeken kunt u onze zoek-en-boek module raadplegen

Scroll naar boven